atkloti

atkloti
atklóti 1. tr. K, J truputį nukloti, atidengti apklotą: Tat sakydama atklojo Onelę Žem. | refl. intr., tr.: Atsiklojusi moteriškė gulėjo šonu . Mėgink, kur tik galėdamas, pats sau patarnauti, vandenio atsinešti, patalą atsikloti ir pasikloti Vaižg. 2. intr. atsiklojėti: Atklojo kanapė, balta valaknėlė LTR(Plv). | refl.: Pluoštas jau atsiklójęs (atsidirgęs) Pšl.atkerti: Žiūrėk iš apačios, ar kartais nagoj vidurys neatsikloja nuo savo rago . Duona tokia minkšta, pluta atsiklojus . 3. tr. prk. atverti (norint parodyti vidų): Rymau vienas ant uolos, kol sparnai nakties tylos juodas pragarmes atklos V.Myk-Put. Menininkai linksta atkloti pažmoniškumą Vd. Turia būtinai atdaryti ir atkloti širdę savo Pron. \ kloti; antkloti; apkloti; atkloti; įkloti; iškloti; nukloti; pakloti; parkloti; perkloti; prakloti; prikloti; sukloti; užkloti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • atkloti — atklóti vksm. Atklójau vai̇̃ką pažiūrėti, ar nesušãlęs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • prakloti — tr. truputį atkloti: Praklok antklodę, ir pamatysi, ar švari lova Kp. | refl. tr., intr.: Galvą prasklojus, padabos, kad neaušta, ir vėl guli Prng. Oi prasiverkie, siera žemyna, tai prasiklokit, plonos drobelės TDrIV44(Rod). kloti; antkloti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antkloti — (dial.) tr. užkloti: Katra serga, ančkloju šiltesnį adejalą Trš. Tą krūvą apklok šiaudais, antklok lentomis ir prislėk akmenimis rš. | Medis pusę dirvos antklodavo savo šešėliu rš. kloti; antkloti; apkloti; atkloti; įkloti; iškloti; nukloti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkloti — tr. 1. SD222 aptiesti, apdėstyti, apskleisti: Pievą audimais apkloti K. Laukai sniego apklotì Dgl. Tais lapeliais pievos apklotos FrnS174. Grabas buvo apklotas brangiais vainikais rš. [Stepuko šeimininkė] staiga nukišo ranką užantin ir ištraukė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškloti — tr. 1. visą užtiesti, išgrįsti, išmušti: Išklos takus gelumbe Jnš. Menės asla taip pat buvo išklota žvėrių kailiais A.Vien. Ežys pasidirba kinį, iškloja jį lapais, sausomis žolėmis ir lapkričio mėnesyje atsigula savo naujame patale Blv. Aš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kloti — kloti, ja, jo 1. tr. SD333, R tiesti, dėti, guldyti ką ant paviršiaus: Lentas klojo ant tako Kp. Skyniau skyniau skynimėlį, klojau klojau klojimėlį Krkn. O ką kalba apynėlis, iš žemės dygdamas, iš žemės dygdamas? – Jei jūs manęs neprismeigsit, aš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukloti — tr. 1. aptiesti, apdengti, apdėti kuo: Visi suolai nukloti laikraščiais Pc. Tai aš nukločia kelelį drobelėm LTR(Klt). Stalas buvo valgiais nuklotas rš. Skujom, šakelėm ir šiškom nuklotą kepina saulė nenaudingą plotą A.Baran. Te nuklojo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakloti — tr. 1. R patiesti: Plytelės, lentelės iš marmuro asloj paguldytos, paklotos SD3. Padėjęs šaukštą, paklojo rankas ant stalo ir padėjo galvą I.Simon. Tik išaudė ir jau audeklus ant pievos paklojo Švnč. Priderėtų dar pri stalo pakloti ant žemės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parkloti — tr. 1. parmesti, parristi: Lyg žolę ant žemės parklojo rš. Čia mes juos parklosim! Vd. O jei mane liga parklotų, ką tuomet reikėtų daryti? rš. 2. išleisti (pinigus): Visus pinigus parklojo besibylodamas Šl. kloti; antkloti; apkloti; atkloti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perkloti — 1. intr. padauginti užkloti: Par daug parklojai (storai užklojai) J. 2. tr. SD299 iš naujo kloti: Negerai paklota lova reikia perklot Kp. Nepamiršo ir senio: nuprausė jam burną, apvilko tik išvelėtais švariais marškiniais, patalą perklojo nauja… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”